Guide till SBA Digital

SBA Digital är ett hjälpmedel för verksamheter att effektivt hantera sitt systematiska brandskyddsarbete i en användarvänlig webbläsarmiljö. Tanken med systemet är att det ska efterlikna den analoga SBA-pärmen som många verksamheter redan har använt, men samtidigt dra nytta av de många fördelar ett digitalt system kan ge.

Hur får man tillgång till systemet?

Din verksamhet och du själv måste vara registrerad i systemet. Registrering sker genom att någon brandskyddsansvarig registrerar verksamheten via registreringsformuläret - Kontakta oss > Registrering.

Hur börjar man använda en digital SBA-pärm?

Ett hett tips är att börja från början! Börja med Flik 1 (där man kan lägga in verksamhetens SBA-policy) och gå sedan framåt. Skälet är att senare flikar bygger på att man fyllt i tidigare flikar.

På nästan alla sidor finns det en Hjälp-flik där man enkelt kan få lite information om sidan. Ibland är informationen av mer allmän karaktär, men ibland finns det även mer stegvisa instruktioner (särskilt för Flik 6 och 7). Hjälp-sidorna kan även nås här via undermenyn i högerkolumnen. Om du inte är inloggad har du bara tillgång till denna sida och "Frågor och svar".

Tips och svar på vanliga frågor

På hjälpsidan Frågor och svar hittar du information som kan hjälpa dig att använda systemet bättre, t ex hur du skriver ut sidor från systemet och hur du snabbt kan hoppa fram och tillbaka mellan olika sidor.

 

För dålig webbläsare?

Det verkar som om du sitter vid en dator som hör till Malmö stad och som använder en äldre webbläsare, nämligen Internet Explorer 7. Denna webbläsare är inte tillräckligt bra för att kunna hantera ett modernt system som SBA Digital. Om detta stämmer bör du genast höra med it-support om de är på gång med en systemuppdatering för just din verksamhet (vilken innebär en övergång till Internet Explorer 9). Om den verkar dröja ett tag ber du it-support eller din verksamhets it-ansvariga att hjälpa dig att installera webbläsaren Firefox. Firefox fungerar utmärkt tillsammans med SBA Digital (liksom andra moderna webbläsare som t ex Internet Explorer 9+).
 

Introducerande videoklipp

Introduktion och registrering (2:20 min)

Börja använda SBA Digital (7:05 min)

Du kan bara se detta videoklipp om du är inloggad.