Registrering

För att kunna använda det digitala brandskyddssystemet i sin verksamhet, måste verksamheten registreras. Det gör du genom att i detta formulär ange de personer som ska ha tillgång till systemet. Användare ska vara brandskyddsansvarig (brukar vara den som som ska sköta dokumentationen), huvudansvarig (brukar vara förvaltningschefen) och samtliga brandskyddskontrollanter. Finns det personer i verksamhetens brandskyddsorganisation som har andra roller, kan dessa läggas till manuellt i textrutan "Mer information" (uppge då namn, e-postadress och behörighetsroll).

Behörighetsrollerna betyder följande:

  • Läsbehörighet: Kan läsa allt i verksamhetens digitala SBA-pärm, men kan inte ändra något.
  • Dokumentatör: Kan läsa och ändra i hela den digitala SBA-pärmen. Den som har fått delegationen "Brandskyddsansvarig" och som har ansvaret för SBA-dokumentationen ska normalt sett ha denna behörighet. Men om det finns någon annan i verksamhetens brandskyddsorganisation som har fått ansvaret att praktiskt sköta hela SBA-dokumentationen ska denna person också ha denna behörighetsroll.
  • Brandskyddskontrollant: Kan läsa allt, men kan endast skapa och redigera checklistor och anmärkningar till checklistor. Brukar vara den som fått delegationen "Brandskyddskontrollant" (men jämför även med behörighetsrollen "Brandskyddskontrollant plus" nedan).
  • Brandskyddskontrollant plus: Kan läsa allt, men kan endast skapa och redigera checklistor och anmärkningar till checklistor (flik 6), dokumentera utbildningar (flik 8) och lägga till särskild brandskyddsdokumentation som t ex inskannade ritningar, utbildningsintyg och tillsynsprotokoll (flik 10). Brukar vara den som fått delegationen "Brandskyddskontrollant" (men jämför även med behörighetsrollen "Brandskyddskontrollant" ovan).

Tänk på att de personer som registreras här även måste vara beredda att godkänna SBA Digitals GDPR-anpassade integritetspolicy för att kunna registreras i och arbeta med systemet.

Obs! Om verksamheten redan är registrerad kan du här registrera en ny användare till den. Ange då i meddelandefältet att det är en justering av en befintlig verksamhet och vad ändringen innebär (t ex en ny användare eller en ny användre som ersätter en befintlig).

You must have Javascript enabled to use this form.
Integritetspolicy (Klicka för att visa/dölja texten)