Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får av användare. Klicka på frågorna för att se svaren. Använd sökfunktionen för att leta fram de frågor/svar som innehåller det du letar efter (observera att frågorna under rubriken "Vanliga frågor" - som också finns under någon av de andra rubrikerna - inte filtreras bort utan visas hela tiden).

För dålig webbläsare?

Det verkar som om du sitter vid en dator som hör till Malmö stad och som använder en äldre webbläsare, nämligen Internet Explorer 7. Denna webbläsare är inte tillräckligt bra för att kunna hantera ett modernt system som SBA Digital. Om detta stämmer bör du genast höra med it-support om de är på gång med en systemuppdatering för just din verksamhet (vilken innebär en övergång till Internet Explorer 9). Om den verkar dröja ett tag ber du it-support eller din verksamhets it-ansvariga att hjälpa dig att installera webbläsaren Firefox. Firefox fungerar utmärkt tillsammans med SBA Digital (liksom andra moderna webbläsare som t ex Internet Explorer 9+).

 

Vanliga frågor

Hjälp, jag kan inte logga in!?

Om du inte kan logga in (du har glömt dina inloggningsuppgifter) gör du sär här:

 1. Gå till sidan Logga in och klicka sedan på länken Användarkonto.
 2. På sidan Användarkonto skriver du antingen in ditt användarnamn (som är ditt fulla namn med versala ("stora") begynnelsebokstäver, t ex "Anders Andersson") eller också din e-postadress som är registrerad i systemet (brukar vara något i stil med nnn.nnnnn@malmo.se).
 3. Klicka på knappen Skicka nytt lösenord med e-post.
 4. Strax får du ett e-postmeddelande med en länk du ska klicka på. Om du inte får något e-postmeddelande, titta i skräppost-mappen om det eventuellt har hamnat där.
 5. Länken tar dig till sidan "Återställ lösenord" och där klickar du på knappen Logga in.
 6. På nästa sida som visas skriver du två gånger det lösenord du vill använda framöver och klickar sedan på knappen Spara. Undvik för enkla lösenord!
 7. Sedan kan du börja arbeta med din digitala dokumentation genom att exempelvis klicka på Hem i huvudmenyn. Eller också kan du logga ut genom att klicka på Logga ut i huvudmenyn. Nästa gång du ska logga in, använder du det lösenord som du sparade genom att följa dessa steg.

Om du trots dessa intruktioner inte får rätt på det, skicka ett e-postmeddelande (via Kontakta oss) med nedanstående uppgifter så hjälper vi dig.

 • Ditt fulla namn.
 • Din e-postadress i Malmö stad.
 • Namnen på den eller de verksamheter som du är knuten till.

Ett fel kan vara att du har gjort fler än 5 misslyckade inloggningsförsök under de senaste 6 timmarna. Om det kan vara fallet, se svaret tiil frågan "Systemet blockerar mig från att logga in - vad kan jag göra?" nedan.

Videoklipp: Att skaffa ett nytt lösenord (återställa lösenord)

Hur länkar man till en sida eller en fil?

Om du har skapat en sida i SBA Digital (t ex under flik 10) och/eller lagt till en fil (bilaga) till en sida kan du sedan skapa en länk till den sidan eller bilagan från en annan sida. Det kan exempelvis handla om:

 • att länka till ett inskannat underskrivet delegationsdokument från delegationsdokumentet i flik 3
 • att länka till en inskannad brandritning eller inventarielista från årsplanen i flik 5
 • att länka till en en bild som visar en avvikelse hos en kontrollpunkt från en checklistas anmärkning i flik 6
 • att länka till en incidentrapport i flik 7 från ett dokument i flik 10

Du länkar till en sida eller en fil på följande vis:

 1. Gå till sidan som du vill länka till eller som innehåller filen som du vill länka till.
 2. Om det är en sida som du vill länka till, kopiera hela url:en som finns i webbläsarens adressfält (och som börjar med "https://") genom att markera den och sedan trycka på Ctrl+C/⌘+C eller högerklicka/långklicka på den markerade url:en och välja Kopiera. Om det är en fil (bilaga) på sidan som du vill länka till, högerklickar/långklickar du på fillänken och väljer Kopiera genväg (eller Kopiera länkadress eller Kopiera länk, eller något liknande, beroende på vilken webbläsare du använder).
 3. Gå till sidan du vill länka från och klicka på fliken Redigera.
 4. I en lämplig textruta på sidan (där du ser ett verktygsfält med knappar) skriver du länktexten (dvs texten man ska kunna klicka på), t ex "Se brandritning."
 5. Markera hela din länktext (dra med musen eller med ett finger över den).
 6. Klicka på knappen Infoga/Redigera länk i textrutans verktygsfält.
 7. I dialogrutan Länk som visas klickar du i textfältet URL och trycker på Ctrl+C/⌘+C eller högerklicka/långklickar på textfältet och väljer Klistra in. Den långa url:en (adressen) klistras in i textfältet.
 8. Frivilligt/överkurs: Vill du att den länkade sidan eller filen ska öppnas i en ny flik i webbläsaren, klickar du på fliken Avancerad i dialogrutan Länk och skriver "ext" (utan citattecken) i textrutan Stilmall (som finns ovanför textrutan Förhållande!).
 9. Klicka på knappen OK i dialogrutan Länk. Dialogrutan stängs och du kan se att länktexten har blivit en länk.
 10. Spara sidan genom att klicka på knappen Spara längst ned på sidan.

Frågor om SBA

Var kan jag hitta information om SBA (systematiskt brandskyddsarbete)?

Under flik 1 för varje verksamhet finns dels Malmö stads styrdokument för SBA och dels verksamhetens egen SBA-policy.

Det finns även bra information på ett par webbplatser:

Har du ytterligare frågor kan du även ta kontakt med Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet i Malmö stad.

 

Frågor om SBA Digital (systemet)

Vilka webbläsare kan man använda?

Du kan använda i princip alla moderna webbläsare, t ex Internet Explorer 9+, Firefox 10+ och Chrome. Äldre webbläsare, i synnerhet Internet Explorer 7, har svårt att hantera vissa sidor (om du har en sådan webbläsare bör du se en gul varnings-ruta här).

Hjälp, jag kan inte logga in!?

Om du inte kan logga in (du har glömt dina inloggningsuppgifter) gör du sär här:

 1. Gå till sidan Logga in och klicka sedan på länken Användarkonto.
 2. På sidan Användarkonto skriver du antingen in ditt användarnamn (som är ditt fulla namn med versala ("stora") begynnelsebokstäver, t ex "Anders Andersson") eller också din e-postadress som är registrerad i systemet (brukar vara något i stil med nnn.nnnnn@malmo.se).
 3. Klicka på knappen Skicka nytt lösenord med e-post.
 4. Strax får du ett e-postmeddelande med en länk du ska klicka på. Om du inte får något e-postmeddelande, titta i skräppost-mappen om det eventuellt har hamnat där.
 5. Länken tar dig till sidan "Återställ lösenord" och där klickar du på knappen Logga in.
 6. På nästa sida som visas skriver du två gånger det lösenord du vill använda framöver och klickar sedan på knappen Spara. Undvik för enkla lösenord!
 7. Sedan kan du börja arbeta med din digitala dokumentation genom att exempelvis klicka på Hem i huvudmenyn. Eller också kan du logga ut genom att klicka på Logga ut i huvudmenyn. Nästa gång du ska logga in, använder du det lösenord som du sparade genom att följa dessa steg.

Om du trots dessa intruktioner inte får rätt på det, skicka ett e-postmeddelande (via Kontakta oss) med nedanstående uppgifter så hjälper vi dig.

 • Ditt fulla namn.
 • Din e-postadress i Malmö stad.
 • Namnen på den eller de verksamheter som du är knuten till.

Ett fel kan vara att du har gjort fler än 5 misslyckade inloggningsförsök under de senaste 6 timmarna. Om det kan vara fallet, se svaret tiil frågan "Systemet blockerar mig från att logga in - vad kan jag göra?" nedan.

Videoklipp: Att skaffa ett nytt lösenord (återställa lösenord)

Hur skriver man ut en eller flera sidor?

Om du vill skriva ut en sida använder du dig av din webbläsares förhandsgransknings- utskriftfunktion. Gör så här:

Internet Explorer 9+

 1. Klicka på ikonen Verktyg (Alt+X) (ser ut som ett kugghjul) längst upp till höger i webbläsarfönstret.
 2. Peka med muspekaren över menyvalet Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska. (Vet du att inställningarna är korrekta kan du klicka på Skriv ut direkt eller som i alla Windows-program trycka på Ctrl+P utan att gå denna "omväg" över menyn Verktyg.)
 3. Förhandsgranskningsfönstret öppnas. Här kan du ställa in det mesta som har med utskriften att göra, som t ex stående/liggande utskrift och skalning. Om du klickar på knappen Utskriftsformat (Alt+P) (dess symbol är ett kugghjul) kan du göra flera justeringar, som t ex hur stora marginalerna ska vara och hur sidhuvud/sidfot ska se ut.
 4. När du är nöjd med dina inställningar, klcikar du på den första knappen Skriv ut dokumentet (Alt+P) och dokumentet skrivs ut.

Firefox 11+

 1. Klicka på den oranga Firefox-menyn längst upp till vänster i webbläsarfönstret.
 2. Peka med muspekaren över menyvalet Skriv ut... och klicka sedan på Förhandsgranska. (Vet du att inställningarna är korrekta kan du klicka på Skriv ut... direkt eller som i alla Windows-program trycka på Ctrl+P utan att gå denna "omväg" över menyn Firefox.)
 3. Förhandsgranskningsfönstret öppnas. Här kan du ställa in det mesta som har med utskriften att göra, som t ex stående/liggande utskrift och skalning. Om du klickar på knappen Utskriftsformat kan du göra flera justeringar, som t ex hur stora marginalerna ska vara och hur sidhuvud/sidfot ska se ut.
 4. När du är nöjd med dina inställningar, klickar du på den första knappen Skriv ut... och sedan på OK och dokumentet skrivs ut.

Önskar du skriva ut hela pärmens innehåll i ett svep, följer du instruktionerna i hjälpen till Flik 10.

Hur kan man snabbt hoppa fram och tillbaka mellan olika sidor?

Använd dig av "brödsmulorna" (t ex Hem » Verksamheter » Testverksamheten » Flik 3 » Brandskyddsorganisation och roller) nedanför sidhuvudet. De visar inte bara var du befinner dig, utan du kan även klicka på en nivå som ligger högre än den aktuella sidan.

Använd även sidflikarna:

 • All verksamhets innehåll visar allt innehåll för den aktuella verksamheten.
 • Aktuell fliks innehåll visar innehållet i den aktuella fliken (t ex Flik 3)
Kan jag lägga till och ta bort användare för en verksamhet?

Ja, om du är brandskyddsansvarig eller dokumentatör för en verksamhet kan du lägga till/ta bort användare för den verksamheten samt ändra behörighetsroll för användare. Men för att du ska kunna göra detta måste användaren först vara registrerad i SBA Digital och just det kan bara systemadministratörer göra.

Lägga till en användare i SBA Digital (systemet)
Kontakta systemadministratör och uppge den nya användarens namn och e-postadress.

Lägga till en ny användare för en verksamhet

 1. Gå till verksamheten ifråga, dvs till SBA-pärmens förstasida.
 2. Klicka på fliken Grupp (som visas om du är brandskyddsansvarig/dokumentatör).
 3. Klicka på menyvalet Lägg till användare.
 4. Börja skriva namnet på användaren i rutan Användarnamn. Systemet letar efter användare medan du skriver. När du ser rätt namn väljer du det från listan.
 5. Klicka sedan på knappen Lägg till användare och användaren läggs till med läsbehörighet. (Alternativen Användarstatus och Användartyp behöver du inte bry dig om.)
 6. För att eventuellt ändra behörighet för användaren (t ex ange att hon eller han är brandskyddskontrollant) klickar du på länken Användare för verksamheten och följer sedan instruktionerna från steg 4 i avsnittet "Hantera befintliga användare för en verksamhet" nedan.

Hantera befintliga användare för en verksamhet

 1. Gå till verksamheten ifråga.
 2. Klicka på fliken Grupp (som visas om du är brandskyddsansvarig/dokumentatör).
 3. Klicka på menyvalet Användare.
 4. Markera kryssrutan framför den/de användare som du vill göra en ändring för på något sätt.
 5. I listrutan Alternativ för uppdatering väljer du vad du vill göra med markerad(e) användare. Du kan exempelvis ta bort användaren från verksamheten (inte från systemet) och lägga till eller ta bort en behörighetsroll för användaren.
 6. Klicka sedan på knappen Uppdatera.
 7. Upprepa steg 4, 5 och 6 för varje ändring du vill göra.
Jag kan inte ladda upp filer!?

Om du använder Internet Explorer 9 kan det under vissa omständigheter hända att du stöter på en bugg som gör att du inte kan ladda upp filer (t ex pdf- eller Word-filer) utan i stället får ett kryptiskt felmeddelande: "An error occured while attemting to process /file/ajax/field ... Åtkomst nekad." Vi ska lösa denna bugg, men i avvaktan på att det sker kan du tillfälligt kringgå problemet på ett av två sätt (det första är vanligtvis det enklaste och snabbaste):

Alternativ 1

 1. Gå till dokumentet som du ska lägga till filen till och välj fliken Redigera.
 2. Klicka på knappen Bläddra bredvid textrutan Lägg till ny fil. Leta upp och välj önskad fil. Klicka därefter på knappen Ladda upp.
 3. När felmeddelandet visas, klicka på OK.
 4. Spara dokumentet. Det kommer att sparas tillsammans med filen.
 5. Klicka på Redigera igen om du vill ändra beskrivningen för filen (den ersätter filnamnet). Du skriver den i textrutan Beskrivning och sparar sedan dokumentet.

Alternativ 2

 1. Gå till dokumentet som du ska lägga till filen till och välj fliken Redigera.
 2. Gör alla eventuella andra ändringar (t ex justera titeln) och klicka på Spara och välj därefter fliken Redigera igen.
 3. Klicka en gång på kompabilitetsikonen i adressfältet (se bilden nedan).

  ie9-upload-file-error-0001.jpg
  Dokumentet laddas om, blir lite "fulare" (bl a fungerar inte Hjälp-menyn särskilt bra och alla knappar blir fyrkantiga i stället för att ha rundande hörn).

 4. Klicka på knappen Bläddra bredvid textrutan Lägg till ny fil. Leta upp och välj önskad fil. Klicka därefter på knappen Ladda upp.
 5. När filen väl är uppladdad kan du - om du vill - ge filen en kort Beskrivning (den ersätter filnamnet).
 6. Spara dokumentet genom att klicka på knappen Spara.
 7. Om du för tillfället inte ska ladda upp fler filer, klickar du på kompabilitetsikonen igen (se steg 3) och allt ser ut som vanligt igen.

Som sagt, denna bugg ska fixas, men tills dess kan du använda denna fix.

Hur länkar man till en sida eller en fil?

Om du har skapat en sida i SBA Digital (t ex under flik 10) och/eller lagt till en fil (bilaga) till en sida kan du sedan skapa en länk till den sidan eller bilagan från en annan sida. Det kan exempelvis handla om:

 • att länka till ett inskannat underskrivet delegationsdokument från delegationsdokumentet i flik 3
 • att länka till en inskannad brandritning eller inventarielista från årsplanen i flik 5
 • att länka till en en bild som visar en avvikelse hos en kontrollpunkt från en checklistas anmärkning i flik 6
 • att länka till en incidentrapport i flik 7 från ett dokument i flik 10

Du länkar till en sida eller en fil på följande vis:

 1. Gå till sidan som du vill länka till eller som innehåller filen som du vill länka till.
 2. Om det är en sida som du vill länka till, kopiera hela url:en som finns i webbläsarens adressfält (och som börjar med "https://") genom att markera den och sedan trycka på Ctrl+C/⌘+C eller högerklicka/långklicka på den markerade url:en och välja Kopiera. Om det är en fil (bilaga) på sidan som du vill länka till, högerklickar/långklickar du på fillänken och väljer Kopiera genväg (eller Kopiera länkadress eller Kopiera länk, eller något liknande, beroende på vilken webbläsare du använder).
 3. Gå till sidan du vill länka från och klicka på fliken Redigera.
 4. I en lämplig textruta på sidan (där du ser ett verktygsfält med knappar) skriver du länktexten (dvs texten man ska kunna klicka på), t ex "Se brandritning."
 5. Markera hela din länktext (dra med musen eller med ett finger över den).
 6. Klicka på knappen Infoga/Redigera länk i textrutans verktygsfält.
 7. I dialogrutan Länk som visas klickar du i textfältet URL och trycker på Ctrl+C/⌘+C eller högerklicka/långklickar på textfältet och väljer Klistra in. Den långa url:en (adressen) klistras in i textfältet.
 8. Frivilligt/överkurs: Vill du att den länkade sidan eller filen ska öppnas i en ny flik i webbläsaren, klickar du på fliken Avancerad i dialogrutan Länk och skriver "ext" (utan citattecken) i textrutan Stilmall (som finns ovanför textrutan Förhållande!).
 9. Klicka på knappen OK i dialogrutan Länk. Dialogrutan stängs och du kan se att länktexten har blivit en länk.
 10. Spara sidan genom att klicka på knappen Spara längst ned på sidan.
Systemet blockerar mig från att logga in - vad kan jag göra?

För att förhindra s k "brute force attacks" blockerar SBA Digital en användare som har fler än 5 stycken misslyckade inloggningsförsök under de senaste 6 timmarna eller försöker logga in från en IP-adress som har fler än 50 misslyckade inloggningsförsök i under den senaste timmen.

För att komma vidare kan du antingen vänta i 6 timmar och sedan försöka igen eller också kontakta systemförvaltaren.

Om felmeddelandet du får endast är att användarnamn eller lösenord är fel, läs då svaret till frågan "Hjälp, jag kan inte logga in!?" ovan.

Övriga frågor

Kan man ge förslag på förändringar av systemet?

Självklart! Vi är tacksamma för alla synpunkter och idéer som kan göra systemet bättre. Använd kontaktformuläret: Kontakta oss.